FRIV FESTIVAL

PREZENTACJA FENOMENU MUZYCZNEJ I ARTYSTYCZNEJ SCENY WIEDNIA

status: Zrealizowane

miejsce realizacji: Poznań-Wiedeń

rok realizacji: 2015

zespół realizujący:
Patryk Lichota

Szósta edycja FRIV Festival ma na celu zaprezentowanie fenomenu muzycznej i artystycznej sceny Wiednia oraz umożliwienie spotkania poznańskiego środowiska muzyki improwizowanej z najwybitniejszymi przedstawicielami austriackiej muzyki artystycznej. Festiwalu prezentuje koncerty zespołów muzycznych, które członkowie wybierani są w drodze losowania – muzycy grają ze sobą po raz pierwszy przed publicznością. Sposób doboru zespołów – duetu, trio i kwartetu, przez to, że przypadkowy, tworzy konfiguracje, które w zwyczajnych warunkach by nie zaistniały. Takie podejście umożliwia inne spojrzenie na muzykę, nie tylko jako produkt spełniający uformowane oczekiwania estetyczne odbiorców, ale pokazuje muzykę jako proces, odzwierciedlenie relacji społecznych, sposób komunikacji i kulturowej ekspresji. Bardzo wiele sytuacji artystycznych jest ściśle zaplanowanych – film, teatr, muzyka klasyczna i rozrywkowa – odtwarzają zaplanowane formy, zakomponowane struktury – prezentujące często pewną idealizację świata lub estetyzację odbioru rzeczywistości.

Muzyka wykonywana na FRIV wyróżnia się swoja autentycznością i spontanicznością, dzieje się „tu i teraz” – bliska jest potoczności życia, momentów z codzienności, pełnych uchybień, niedoskonałości i nieprzewidywalności. Tylko, że w tym przypadku ramy koncertu dają publiczności perspektywę oglądu takich labilnych sytuacji. Obserwacja chwili rodzenia się muzyki wyzwala nowy wymiar odbioru sytuacji koncertowej – która staje się jeszcze bardziej frapująca z uwagi na niezwykłe osobowości i światową klasę zaproszonych muzyków.