SIĘ KRĘCI / FLOW IN

tllo

SIĘ KRĘCI to projekt edukacyjno-kulturalny polegający na przeprowadzeniu cyklu warsztatów z tworzenia rapu, teledysków i street-artu z młodzieżą wykluczoną społecznie. Zajęcia prowadzą profesjonaliści z różnych dziedzin sztuki, specjalizujący się w innowacyjnych metodach pracy, mający doświadczenie w pracy warsztatowej z młodzieżą defaworyzowaną. W trakcie projektu uczestnicy piszą teksty piosenek, nagrywają je w studiu, by następnie stworzyć do powstałych utworów teledyski. Powstałe w trakcie realizacji projektu utwory hiphopowe oraz obrazujące te utwory teledyski prezentowane są na pokazach finałowych, podczas których uczestnicy warsztatów występują na scenie przed szeroką publicznością.

Stworzyliśmy ofertę edukacji kulturalnej, która byłaby dla przebywającej w ośrodkach zamkniętych młodzieży atrakcyjna ze względu na temat i formę, a przy tym była alternatywą zdobycia nowych, aprobowanych kompetencji. Według psychologów człowiek uczy się najefektywniej wówczas, gdy dobrze się bawi lub jest żywo zainteresowany jakimś tematem, a zarówno rap, teledyski jaki street-art budzą spore zainteresowanie nastolatków. Dzięki aktywności twórczej młodzi ludzie mogą wyrazić siebie, a ze wszystkich gatunków muzycznych to właśnie rap jest dla podopiecznych z placówek resocjalizacyjnych najbardziej adekwatnym narzędziem przekazu. Ponadto forma jaką jest teledysk hiphopowy wpisuje się w szeroki kontekst kulturowy ze względu na to, że łączy w sobie elementy z różnych dziedzin sztuki takich jak muzyka, taniec, film, moda, sztuka uliczna. W związku z tym projekt jest platformą do szukania i rozwijania się w wielu obszarach artystycznych. Bardzo często takie zajęcia umożliwiające pozaformalną edukację kulturalną realizowane są na przestrzeni otwartej, dla chętnych, niestety o wiele rzadziej w ośrodkach wychowawczych, czy zakładach poprawczych. Udział w projekcie ma eliminować u podopiecznych poczucie izolacji od dóbr kultury oraz umożliwić nawiązanie relacji z artystami. Dlatego bardzo ważnym elementem SIĘ KRĘCI jest dobór osób prowadzących zajęcia. W Każdej edycji zapraszamy do współpracy osoby pochodzące z różnych środowisk, o szerokich horyzontach, zajmujące się różnymi dziedzinami sztuki i mające doświadczenie w pracy z młodzieżą defaworyzowaną. Uczestnicząc w całym procesie tworzenia rapu i teledysku oraz prezentując efekty swojej pracy na pokazie finałowym, uczestnicy tworzą coś od początku do końca, co daje im możliwość zaspokojenia ambicji, uznania, dodatniej samooceny oraz kształtowania ścieżki twórczego rozwoju. Z naszych doświadczeń wynika, że udział w proponowanych zajęciach wpływa na pozytywne relacje, uczucia społeczne, a przede wszystkim rozwija kreatywność.

 

PARTNERZY 

 

head_logo copy

 

mkidn_01_cmykLOGO_POZNAN_PL_RGB_bz

 

mos
logo_podst(1)filharmonia_color_poziom
radio_sz

ORGANIZATORZY

Projekt SIĘ KRĘCI 2015 został zrealizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Kod_Krowa we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 2 w Szczecinie oraz z Zakładem Poprawczym w Poznaniu, a dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznań.

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Kod_Krowa to barwna grupa ludzi z różnych środowisk, którzy poprzez sztukę i piękno natury pragną zmieniać świat na lepsze.

Więcej informacji na   www.kodkrowa.org

.

.

.