SIĘ KRĘCI // 2015

WARSZTATY Z TWORZENIA RAPU I TELEDYSKÓW Z MŁODZIEŻĄ WYKLUCZONĄ SPOŁECZNIE

status: Zrealizowane

miejsce realizacji: SZCZECIN, POZNAŃ

rok realizacji: 2015

zespół realizujący:

SIĘ KRĘCI to projekt edukacyjno-kulturalny polegający na przeprowadzeniu cyklu warsztatów z tworzenia rapu i teledysków z młodzieżą wykluczoną społecznie. Zajęcia prowadzą profesjonaliści z różnych dziedzin sztuki, specjalizujący się w innowacyjnych metodach pracy, mający doświadczenie w pracy warsztatowej z młodzieżą defaworyzowaną.

W trakcie projektu uczestnicy piszą teksty piosenek, nagrywają je w studiu, by następnie stworzyć do powstałych utworów teledyski. Powstałe w trakcie realizacji projektu utwory hiphopowe oraz obrazujące te utwory teledyski prezentowane są na pokazach finałowych, podczas których uczestnicy warsztatów występują na scenie.

Stworzyliśmy ofertę edukacji kulturalnej, która byłaby dla przebywającej w ośrodkach zamkniętych młodzieży atrakcyjna ze względu na temat i formę, a przy tym była alternatywą zdobycia nowych, aprobowanych kompetencji. Według psychologów człowiek uczy się najefektywniej wówczas, gdy dobrze się bawi lub jest żywo zainteresowany jakimś tematem, a zarówno rap jak i

Teledyski budzą spore zainteresowanie nastolatków. Dzięki aktywności twórczej młodzi ludzie mogą wyrazić siebie, a ze wszystkich gatunków muzycznych to właśnie rap jest dla podopiecznych z placówek resocjalizacyjnych najbardziej adekwatnym narzędziem przekazu. Ponadto forma jaką jest teledysk hiphopowy wpisuje się w szeroki kontekst kulturowy ze względu na to, że łączy w sobie elementy z różnych dziedzin sztuki takich jak muzyka, taniec, film, moda, sztuka uliczna. W związku z tym projekt jest platformą do szukania i rozwijania wielu dziedzin sztuki. Bardzo często takie zajęcia umożliwiające pozaformalną edukację kulturalną realizowane są na przestrzeni otwartej, dla chętnych, niestety o wiele rzadziej w ośrodkach wychowawczych, czy zakładach poprawczych. Udział w projekcie ma eliminować u podopiecznych poczucie izolacji od dóbr kultury oraz umożliwić nawiązanie relacji z artystami. Dlatego bardzo ważnym elementem SIĘ KRĘCI jest dobór osób prowadzących zajęcia. W Każdej edycji zapraszamy do współpracy osoby pochodzące z różnych środowisk, o szerokich horyzontach, zajmujące się różnymi dziedzinami sztuki i mające doświadczenie w pracy z młodzieżą defaworyzowaną.

Uczestnicząc w całym procesie tworzenia rapu i teledysku oraz prezentując efekty swojej pracy na pokazie finałowym, uczestnicy tworzą coś od początku do końca, co daje im możliwość zaspokojenia ambicji, uznania, dodatniej samooceny oraz kształtowania ścieżki twórczego rozwoju. Z naszych doświadczeń wynika, że udział w proponowanych zajęciach wpływa na pozytywne relacje, uczucia społeczne, a przede wszystkim rozwija kreatywność uczestników.

LINKI DO STRON:

www.youtube.com/user/siekreci111

www.facebook.com/siekreci111

kodkrowa.org/siekreci/.

Projekt jest w trakcie realizacji.
Odbywa się on w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Szczecinie oraz w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu.

Projekt SIĘ KRĘCI jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznań

ministerstwo kulturymiiasto poznań

.
.