CEREKWICA SIĘ KRĘCI to edukacyjny projekt kulturalny polegający na przeprowadzeniu cyklu warsztatów artystycznych z tworzenia RAPU I TELEDYSKÓW

portal CEREKWICA-MOW.PL

status:

miejsce realizacji:

rok realizacji:

zespół realizujący:

„Cerekwica się kręci” to edukacyjny projekt kulturalny polegający na przeprowadzeniu cyklu warsztatów artystycznych z tworzenia RAPU I TELEDYSKÓW skierowany do dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej w powiecie jarocińskim. Projekt skierowany jest bezpośrednio do młodzieży żyjącej w izolacji społecznej, szczególnie wymagającej innowacyjnych metod pracy. Zajęcia poprowadzą osoby zawodowo zajmujące się muzyką, teatrem i filmem, mające jednocześnie doświadczenie w pracy warsztatowej z młodzieżą defaworyzowaną. Na Cykl warsztatów składać się będą zajęcia z kreatywnego pisania, wokalne, aktorskie, scenariuszowe, reżyserskie, operatorskie oraz z pracy na planie zdjęciowym. Powstałe w trakcie realizacji projektu utwory hiphopowe oraz obrazujące te utwory teledyski zaprezentowane zostaną na pokazie finałowym podczas, którego odbędzie się koncert w wykonaniu uczestniczek warsztatów. Projekt CEREKWICA SIĘ KRĘCI to dla dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej przede wszystkim alternatywa zdobycia nowych kompetencji, co generuje wyrównywanie szans edukacyjnych. Ze statystyk wynika, że bardzo często zajęcia umożliwiające uczenie się pozaformalne realizowane są na przestrzeni otwartej, dla chętnych, niestety o wiele rzadziej w ośrodkach wychowawczych. Udział w zajęciach ma eliminować u wychowanek poczucie całkowitej izolacji od środowiska i dóbr kultury. Forma i klimat warsztatów z tworzenia rapu i teledysków gwarantuje z kolei ich uczestniczkom swobodę nieograniczoną ścisłym rozkładem dnia czy innymi na co dzień obowiązującymi w placówce regulaminowymi ograniczeniami. Z doświadczeń zespołu specjalistów, którzy przeprowadzą warsztaty wynika, że udział w proponowanych zajęciach sprzyja kształtowaniu się pozytywnych kontaktów, uczuć społecznych, tworzeniu się szansy na zaspokajanie ambicji, uznania, dodatniej samooceny, a przede wszystkim rozwijaniu kreatywności. Według psychologów człowiek uczy się najefektywniej wówczas, gdy dobrze się bawi lub jest żywo zainteresowany jakimś tematem. Z rozmów z dziewczętami z ośrodka wynika, że w projekcie CEREKWICA SIĘ KRĘCI tematyka zajęć jest dla nich szalenie atrakcyjna jak i innowacyjna. Większość z nich nie wie jak tworzy się rap, jak powstają teledyski, jak i również niewiele z nich zrealizowało jakikolwiek projekt od początku do końca na taką skalę.

 

więcej możecie przeczytać na: www.cerekwica-mow.pl