Transcultural Arts Production

Celem naszej wizyty było rozwinięcie rozpoczętej już w 2019 roku współpracy z Transcultural Arts Production. Kierowała nami była obserwacji narzędzi wykorzystanych w rekrutacji uczestników oraz realizacji działań edukacji obywatelskiej w okresie pandemii. Członkami wysłanymi przez nasza˛ organizacje˛ był prezes, który jednocześnie prowadzi warsztaty z edukacji filmowej i PR Manager, który na co dzień prowadzi zajęcia z fotografii. 

Nasza podróż rozpoczęła 2 listopada się w Czerwieńsku skąd pojechaliśmy pociągiem do Poznania. Następnie z Poznania samolotem do Oslo. Tam uczestnicy wizyty wsiedli w pociąg z lotniska do centrum miasta i zakwaterowali się˛ w hotelu. Rano przyjechaliśmy  do TrAP, i dzień rozpoczęliśmy od spotkania z Brynjarem Bjerkem, producentem i edukatorem filmowym. Omówiony został plan wizyty. Omówione były kwestie sposobów edukacji filmowej online możliwych działań w zakresie zwiększenia dostępności do edukacji filmowe. Wspólnie naniesiono poprawki do scenariusza warsztatów filmowych, które na następny dzień prowadził Szymon Mizera. Po południu uczestniczyliśmy  w warsztatach organizowanych przez TrAP , warsztat- „Razem przeciw dyskryminacji, rasizmowi i nierównościom, na którym były omówione techniki pracy i prowadzenia warsztatów o tej tematyce. w następny dzień do południa odbyło się spotkanie z koordynatorami projektów edukacji włączającej, a dzień minął na planowaniu wspólnych inicjatyw obu organizacji na lata 2022-23 . Po południu warsztaty edukacji filmowej dla norwegów przeprowadził przez Szymona Mizera – temat film dokumentalny kadrowanie, obsługi sprzętu audio-video. Ostatni dzień to wizyta w muzeum flisactwa. Rozmawialiśmy tam na temat działań edukacyjnych związanych z rzeka filisactwem i dziedzictwem związanym z żegluga. Zwiedzaliśmy holownik parowy tratwy, spotkaliśmy się z Kapitanem statku. Poruszane były również kwestie techniczne związane z remontem i wyposażeniem jednostek pływających, na których działania prowadzi Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Kod_Krowa. Wieczorem po powrocie do Oslo warsztat dla strony norweskiej poprowadził Szymon Mizera – temat: zajęcia praktyczne związane z tworzeniem etiud filmowych.  Na koniec podsumowaliśmy wizytę i następnego dnia rano czekał na nas samolot powrotny do Poznania. 

Współpraca przebiegała wzorowo, dzięki temu znamy się osobiście i posiadamy wszelkiego typu możliwości kontaktu. Co więcej jedną z osób zatrudnionych przez TRaP jest Polka, która uczestniczyła także w naszych działaniach w Polsce (Laboratorium Rejs 2020 oraz Laboratorium Rejs 2021). Ostatnim czynnikiem sprzyjającym komunikacji były jasno określone cele wizyty i jej plan, co powodowało małą liczbę szczegółów koniecznych do ustalenia.

Projekt Nowe podejście do kształcenia artystycznego korzysta z dofinansowania o wartości 4150 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ramach funduszy EOG. Celem projektu było rozwinięcie rozpoczętej już w 2019 roku współpracy z Transcultural Arts Production.