NASZ STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA "KOD KROWA"
(FRAGMENT)

[ ... ]

CELE:

 1. Promowanie idei współpracy, porozumienia i integracji europejskiej,
 2. Wspieranie, rozwijanie i propagowanie aktywizmu społecznego oraz wszelkiej działalności
  o charakterze artystycznym,
 3. Podejmowanie i wspieranie kreatywnej współpracy z międzynarodowymi instytucjami kulturalno-artystycznymi oraz innymi podmiotami prawnymi,
 4. Propagowanie Multimediów oraz Internetu jako narzędzi kreatywnego rozwoju, interdyscyplinarnej edukacji oraz wielokulturowej komunikacji,
 5. Promowanie twórczego dorobku polskich artystów na międzynarodowych festiwalach i konferencjach,
 6. Promocja uczestnictwa w kulturze i wychowania przez sztukę jako elementu rozwoju społecznego
  i obywatelskiego,
 7. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej,
 8. Działanie na rzecz propagowania idei równości i tolerancji,
 9. Podejmowanie i wspieranie działalności charytatywnej.

SPOSOBY DZIAŁANIA:

 1. Współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,
 2. Pozyskiwanie i organizowanie przestrzeni do działań społeczno-kulturalnych, w szczególności dla następujących typów działań:
  1. przeglądów i festiwali multimedialnych,
  2. debat i konferencji,
  3. o charakterze impresaryjnym,
  4. spotkań, warsztatów i szkoleń,
  5. o charakterze parateatralnym i performerskim,
  6. demonstracji i happeningów,
  7. wielopoziomowych zdarzeń w cyberprzestrzeni,
  8. koncertów i multimedialnych widowisk,
  9. plenerów artystycznych,
 3. Wewnętrzna edukacja, aktualizowanie wiedzy i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie określonym w celach Stowarzyszenia,
 4. Wspieranie cennych inicjatyw innych organizacji pozarządowych typu non-profit,
 5. Wspieranie i prowadzenie autonomicznej działalności wydawniczej, publicystycznej i edytorskiej,
 6. Aktywne, intelektualne uczestnictwo w ogólnopolskiej agorze społeczno-kulturalnej,
 7. Konstruowanie hipermedialnego środowiska dla działań kulturalno-społecznych organizowanych przez Stowarzyszenie i jego partnerów,
 8. Rekonstrukcja technik transowych.

[ ... ]