WESELE BUKOWIŃSKIE

status: Zrealizowane

miejsce realizacji: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze

rok realizacji: 2015

zespół realizujący:

Rekonstrukcja tradycyjnego Wesela Bukowińskiego ze wsi Dunawiec z okresu dwudziestolecia międzywojennego w Skansenie w Ochli należącym do Muzeum Etnograficznego z Zielonej Góry.

KORZENIE:

Województwo lubuskie leżące w pasie ziem odzyskanych od ponad sześćdziesięciu lat jest domem wielu mniejszości narodowych i grup etnicznych. Przez wiele lat poprzedniego ustroju ludzie ci nie mieli sposobności otwarcie manifestować swo- ich korzeni. Ostatnie dwudziestolecie to czas, w którym etnografia zaczęła znajdować wiele zaginionych skarbów kultury polskiej na ziemiach odzyskanych w tym kulturę bukowińską.

PROJEKT:

Projekt, który proponuje Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Kod Krowa, wraz ze ścisłym wspar- ciem Skansenu Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli to rekonstrukcja i rejestracja tradycyjnego Wesela Bukowińskiego ze wsi Dunawiec z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Kraina zamieszkiwa- na w tamtym okresie przez Polaków była swoistym tyglem wielokulturowym. Na ziemiach tych wspólnie mieszkali Polacy, Niemcy, Żydzi, Romowie, Cyganie, Rusini, co bar- dzo wyraźnie wpłynęło na obrzędowość. Wspólne życie tak odmiennych przodków kulturowych ma znaleźć odbicie w filmowej rekonstrukcji i być kolejną wartością szerzenia tolerancji.

Podczas projektu rekonstruować będziemy:

·     tradycyjne stroje weselne
·     tradycyjną muzykę weselną
·     tradycyjne potrawy weselne
·     tradycyjny taniec weselny
·     tradycyjny śpiew
·     gwarę oraz zwyczaje i obrzędy ludowe

LUDZIE:

Cała rekonstrukcja przyjmie bardzo realistyczną formę, gdyż osoby zaangażowane w realizację dysponują wieloletnim doświadczeniem zauważonym i docenionym w kraju i za granicą. Fotografem projektu będzie Światosław Wojtkowiak – wybitny fotograf, opowiadający swoimi obrazami o zwyczajach i życiu dziesiątek społeczności na całym świecie. swiatoslaw.com

Osoby, które będą rejestrować wesele, to profesjonaliści na co dzień pracujący w czołowych firmach produkujących filmy dokumentalne. filmpoint.pl.

Nad całą warstwą treściową czuwać będzie znawczyni zwyczajów Górali Czadeckich Jadwiga Parecka oraz etnograf prof. Piotr Dahlig.

Fotografie na szkle wykona absolwent Uniwersytetu Arty- stycznego w Poznaniu Maciej Bogunia. Część muzyczną realizować będą sztandarowe zespoły czerpiące z muzyki Górali Czadeckich czyli Watra i Syrba.

REZULTAT:

Podczas całego wesela zostanie stworzone nagranie video z Wesela Bukowińskiego wedle scenariusza pani Jadwigi Pareckiej oraz wykonane zostaną zdjęcia starą, wielkoformatową metodą fotografii na szkle. Nagranie zostanie wydane na DVD wraz z tradycyjnie ozdabianą książką z oryginalnym scenariuszem, zapisem nutowym najważniejszych pieśni weselnych, tekstem z opisem kontekstu historycznego oraz z komentarzem etnograficznym. Fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej.

Będzie to unikatowe na skalę światową wierne odtworzenie i rejestracja video oraz fotograficzna tradycyjnego obrzędu weselnego Górali Czadeckich.

Wszystkie powstałe materiały opowiadające o obrzędzie wesela przyczynią się do utrwalenia kolorytu polskiej kultury dla młodszych pokoleń, dla których film i Internet jest najszerszym kanałem poznania świata.

WSPARCIE:

Cała rekonstrukcja nie mogłaby się odbyć bez zasadniczego zaplecza, jakim jest Skansen Etnograficzny w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli. Przestrzeń tradycyjnej bukowińskiej zagrody pozwoli stworzyć naturalny klimat, wzbogacający materiały filmowe i fotograficzne.

Zależy nam, żeby materiały, które powstaną podczas rekonstrukcji poprzez swoją prawdę tamtego czasu i miej- sca były atrakcyjne dla współczesnego odbiorcy. Wiemy również, że efekt naszej pracy będzie pożądaną pomocą naukową w wielu ośrodkach akademickich naszego kraju, które wspierały nas przy pisaniu tego projektu.

 

.
więcej o projekcie na:

→   www.wesele-bukowinskie.kodkrowa.pl
→   facebook

11930769_10153136312456279_1357050933961954465_o11913504_10153136372671279_4218317462355364459_o11894552_10153136301666279_718219076590651212_o11895270_10153131644481279_600851442830331816_o11891863_10153136293916279_7094464738797327863_o11879023_10153133287961279_5004655086055700774_o
fot:  Światosław Wojtkowiak

..

.